Preview Mode Links will not work in preview mode

Våra barn och nätet


Jun 12, 2020

Att våra barn redan i tidig ålder tillbringar tid framför skärmen vet vi, men hur mycket tid som är rimligt att spendera är ständigt omdebatterat. Men är mängden tid verkligen något att oroa sig för? Borde vi inte diskutera vad våra barn gör vid skärmen istället?

I det här avsnittet pratar Internetstiftelsens Björn Appelgren och Jannike Tillå med Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, om vilka fördelar det finns med att unga är mycket på nätet, hur man använder sitt föräldraskap även i den digitala vardagen och varför skärmtidsbegreppet har spelat ut sin roll.