Preview Mode Links will not work in preview mode

Våra barn och nätet


Aug 9, 2020

Hårdrocken skulle göra unga till satanister på 1980-talet. Videobandspelarna drog igång videovåldsdebatten. Att nya företeelser och teknikskiften lockar fram starka reaktioner i samhället är inget nytt, men varför upprepar sig historien gång på gång? Vad säger egentligen forskningen och hur kan vi bli bättre på att hantera vår oro kring nya saker – och i stället dra nytta av fördelarna?

Elza Dunkels är docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet och dessutom gäst i det här avsnittet, som sätter dagens digitala vardag i ett historiskt perspektiv.