Preview Mode Links will not work in preview mode

Våra barn och nätet


Aug 16, 2020

Det här avsnittet handlar om ett ämne som väcker starka känslor, nämligen nätporr. Hur vanligt är det att barn och unga kommer i kontakt med porr på nätet? Hur kan det påverka och hur ska man förhålla sig till det här som förälder? Och hur gör man egentligen som förälder för att ta det där svåra samtalet om porr med sina barn?

Med hjälp av experten Kalle
Norwald, sexolog och terapeut, diskuterar Internetstiftelsens Björn Appelgren och Jannike Tillå bland annat hur unga uppfattar porr, vilka som kan påverkas negativt av porr och varför forskningen visar att porrfilter inte fungerar.