Preview Mode Links will not work in preview mode

Våra barn och nätet


Aug 2, 2020

Hur vanligt är det att våra barn utsätts för kränkningar på nätet? Hur ska man göra om man får veta att ens barn blir mobbat – eller mobbar – i en chatt eller sociala medier? Och hur kan vi föräldrar bli bättre på att hjälpa våra barn att bli schyssta förebilder på nätet?

I det här avsnittet möter vi Anna-Carin Wettefors, sakkunnig på Stiftelsen Friends, som arbetar mot mobbning i samhället. Tillsammans med Internetstiftelsens Björn Appelgren och Jannike Tillå pratar hon bland annat om hur kränkningar ser ut i olika digitala miljöer, vilka tecken man ska hålla utkik efter som kan tyda på att ens barn far illa på nätet och hur barns positiva budskap kan motverka kränkningar på nätet.