Preview Mode Links will not work in preview mode

Våra barn och nätet


Jun 12, 2020

I det här avsnittet är de allra yngsta barnen i fokus. Är det okej att låta Babblarna barnvakta en stund, eller måste man ha koll på varje sekund framför skärmen? Hur vet man vad som är bra och dåligt innehåll för små barn? Eller, ska man kanske låta bli alla skärmar helt de första åren?

Gäst är Susanne
Kjällander, lektor och filosofie doktor på Stockholms universitet, som forskat om digitalisering i förskolan. Hon berättar bland annat hur de yngsta barnen kan bli producenter i stället för bara konsumenter i den digitala vardagen och hur förskolans digitala verktyg tar allt mer plats i våra hem. Podden leds av Internetstiftelsens Björn Appelgren och Jannike Tillå