Preview Mode Links will not work in preview mode

Våra barn och nätet


Jul 12, 2020

Att vara en bra förebild för sitt barn vill nog de flesta föräldrar. Men att vara det också i den digitala vardagen är inte alltid lätt, speciellt inte som vi föräldrar kanske också har svårt att balansera vårt skärmliv. Vi sätter upp massor av regler för våra barn men hur bra är vi egentligen på att föregå med gott exempel och följa reglerna själva? Och hur påverkar det relationen med våra barn?

I det här avsnittet är Karin Fängström, psykolog och forskare vid Uppsala universitet, expertgäst.